LEKCJE ŚPIEWU

indywidualne / grupowe / zespoły wokalne / sesje nagraniowe

indywidualne oraz grupowe

Nasze zajęcia skierowane są zarówno do osób, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę ze śpiewem jak i profesjonalistów pragnących doskonalić swój warsztat. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina bądź podkładu muzycznego. Świadomie dobieramy ćwiczenia odpowiednie dla danego ucznia i opracowujemy indywidualny plan pracy. Poza rozwojem technicznym i muzycznym pracujemy nad rozwojem poczucia własnej wartości i pomagamy w prowadzeniu artystycznej drogi.

Podczas zajęć wokalnych uczymy jak świadomie operować głosem i mieć nad nim pełną kontrolę. Zaznajamiamy się z budową i sposobem działania aparatu głosowego. Niwelujemy złe nawyki i uczymy jak śpiewać wiele godzin bez wysiłku. Pracujemy na konkretnych przykładach muzycznych rozwijając tym samym zarówno technikę wokalną jak i muzykalność.

Pomagamy w doborze repertuaru odpowiedniego do poziomu zaawansowania i przygotowujemy ucznia do występów scenicznych oraz nagrań studyjnych. Zajęcia ponadto wzbogacone są o elementy warsztatu aktorskiego oraz techniki relaksacyjne pomagające opanować tremę.

Zakres lekcji obejmuje:

 • emisję głosu
 • pracę nad piosenką
 • pracę z mikrofonem
 • naukę improwizacji
 • naukę poruszania się w różnych stylistykach

Zajęcia mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. Istnieje również możliwość lekcji poprzez komunikator Skype (wymagane dobre łącze internetowe, dobrej jakości kamerka internetowa oraz mikrofon).

 

 

 

microphone-541192_1280

zespoły wokalne

Zbiorowe zajęcia wokalne obejmują prace nad emisją głosu, dynamiką, artykulacją, intonacją oraz interpretacją piosenki. Poprzez wspólne muzykowanie kształcimy śpiew zespołowy, pracujemy nad wyrównanym brzmieniem grupy oraz uczymy się śpiewu w wielogłosie. Na repertuar składają się znane utwory rozrywkowe zaaranżowane na kilka głosów a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu akompaniującego.

sesje nagraniowe

Oferujemy również konsultacje wokalne podczas sesji nagraniowych w studio, na które składa się:

 • zastosowanie technik relaksacyjnych
 • usunięcie blokad i napięć w głosie
 • rozśpiewanie i przygotowanie głosu do nagrania
 • ćwiczenia pomagające poprawić trudne momenty w danym utworze
 • korekta dykcji, intonacji i artykulacji w trakcie nagrania
 • pomoc w porozumieniu z realizatorem nagrania
 • ogólna pomoc merytoryczna

Nagranie wokalne można również przesłać drogą mailową do analizy. Konsultacja będzie polegała na omówieniu nagrania i zaproponowanie ewentualnych poprawek, a także sugestie repertuarowe. Konsultacja możliwa jest drogą mailową, telefoniczną, bądź przez Skype.