Edukacja

edukacja

zacznij przygodę z muzyką już dziś ! nasza oferta edukacyjna skierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

lekcje śpiewu


 indywidualne / grupowe / zespoły wokalne / sesje nagraniowe 

indywidualne oraz grupowe

Nasze zajęcia skierowane są zarówno do osób, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę ze śpiewem jak i profesjonalistów pragnących doskonalić swój warsztat. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina bądź podkładu muzycznego. Świadomie dobieramy ćwiczenia odpowiednie dla danego ucznia i opracowujemy indywidualny plan pracy. Poza rozwojem technicznym i muzycznym pracujemy nad rozwojem poczucia własnej wartości i pomagamy w prowadzeniu artystycznej drogi.

Podczas zajęć wokalnych uczymy jak świadomie operować głosem i mieć nad nim pełną kontrolę. Zaznajamiamy się z budową i sposobem działania aparatu głosowego. Niwelujemy złe nawyki i uczymy jak śpiewać wiele godzin bez wysiłku. Pracujemy na konkretnych przykładach muzycznych rozwijając tym samym zarówno technikę wokalną jak i muzykalność.

Pomagamy w doborze repertuaru odpowiedniego do poziomu zaawansowania i przygotowujemy ucznia do występów scenicznych oraz nagrań studyjnych. Zajęcia ponadto wzbogacone są o elementy warsztatu aktorskiego oraz techniki relaksacyjne pomagające opanować tremę.

Zakres lekcji obejmuje:

 • emisję głosu
 • pracę nad piosenką
 • pracę z mikrofonem
 • naukę improwizacji
 • naukę poruszania się w różnych stylistykach

Zajęcia mogą odbywać się zarówno indywidualnie jak i grupowo. Istnieje również możliwość lekcji poprzez komunikator Skype (wymagane dobre łącze internetowe, dobrej jakości kamerka internetowa oraz mikrofon).

 

 

 

microphone-541192_1280

zespoły wokalne

Zbiorowe zajęcia wokalne obejmują prace nad emisją głosu, dynamiką, artykulacją, intonacją oraz interpretacją piosenki. Poprzez wspólne muzykowanie kształcimy śpiew zespołowy, pracujemy nad wyrównanym brzmieniem grupy oraz uczymy się śpiewu w wielogłosie. Na repertuar składają się znane utwory rozrywkowe zaaranżowane na kilka głosów a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu akompaniującego.

sesje nagraniowe

Oferujemy również konsultacje wokalne podczas sesji nagraniowych w studio, na które składa się:

 • zastosowanie technik relaksacyjnych
 • usunięcie blokad i napięć w głosie
 • rozśpiewanie i przygotowanie głosu do nagrania
 • ćwiczenia pomagające poprawić trudne momenty w danym utworze
 • korekta dykcji, intonacji i artykulacji w trakcie nagrania
 • pomoc w porozumieniu z realizatorem nagrania
 • ogólna pomoc merytoryczna

Nagranie wokalne można również przesłać drogą mailową do analizy. Konsultacja będzie polegała na omówieniu nagrania i zaproponowanie ewentualnych poprawek, a także sugestie repertuarowe. Konsultacja możliwa jest drogą mailową, telefoniczną, bądź przez Skype.

dla najmłodszych


 zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

Grupowe oraz indywidualne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym mające na celu stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka. Poprzez różnego rodzaju zabawy muzyczno - ruchowe dzieci uczą się nowych piosenek, które kształtują ich słuch muzyczny oraz głos. W trakcie zajęć dzieci uczą się również grać na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych co wpływa na doskonalenie poczucia rytmu oraz koncentracji.

Zajęcia umuzykalniające kształtują u dziecka koordynację ruchową, rozwijają pamięć, pobudzają wyobraźnię oraz gwarantują świetną zabawę. Ponad to podczas zajęć grupowych dzieci uczą się współpracy i odnalezienia w gronie rówieśników. Elementy muzykoterapii wykorzystywane w trakcie zajęć pomagają dzieciom zrelaksować się oraz odreagować różnego rodzaju ukryte emocje i napięcia.

Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie pianina (lub elektronicznego pianina).

 

 

 

music-818459

 

 

person-822803

lekcje gry na instrumentach


gitara klasyczna i akustyczna / pianino 

Nauka gry na poziomie podstawowym zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W programie nauki znajdują się utwory z kręgu muzyki klasycznej oraz popularnej (pop, jazz, rock). W trakcie zajęć oprócz nauki konkretnych utworów muzycznych skupiamy się na ćwiczeniach rozwijających technikę gry oraz słuch muzyczny, a także uczymy umiejętności akompaniowania. Zajęcia wzbogacone są także o informacje z zakresu zasad muzyki, harmonii oraz kompozycji.

 

audycje muzyczne


Oferta skierowana jest przede wszystkim do przedszkoli oraz szkół. Jednakże mogą być to również zorganizowane grupy prowadzące owe zajęcia w typie zajęć dodatkowych.

Audycje muzyczne odbywają się raz w miesiącu w okresie od września do czerwca tworząc tym samym ciągłość dydaktyczną. Czas trwania zajęć to zazwyczaj 30 minut dla dzieci w wieku do 10 lat, oraz 45 minut dla starszych uczestników. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno historię muzyki klasycznej jak i rozrywkowej, naukę o budowie i działaniu instrumentów, a także różnego rodzaju zagadnienia z zakresu kultury, sztuki i muzyki. 

 

inne


Firma MonkaMusic oferuje również usługi takie jak:

 • organizacja warsztatów muzycznych (wokalnych / wokalno-instrumentalnych / artystycznych dla dzieci)
 • nagrania lektorskie
 • dubbing
 • użyczanie głosu na potrzeby reklamowe oraz nagraniowe (reklamy, spoty, płyty)
 • nagłaśnianie niewielkich koncertów, konferencji, spotkań biznesowych, uroczystości szkolnych itp.